Den nye loven om pasientskadeerstatning  innebærer et såkalt objektivisert ansvar. Det innebærer at pasienter som lider et økonomisk tap grunnet pasientskade kan kreve erstatning dersom skaden skylles:

Det er  Norsk pasientskadeerstatning som står for saksbehandlingen av erstatningskrav.

Den nye ordningen betyr  at alle som vil drive privat tannlegevirksomhet har meldeplikt og må betale bidrag til Norsk pasientskadeerstatning.

Tilskuddet skal dekke skadebehandling, administrasjon og eventuelle erstatningsutbetalinger til pasienter.

Les mer om Norsk pasientskadeerstatning her www.npe.no

 

Hvite Smil AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21,
3044 Drammen

32 83 38 72