Gå til innholdet

Krone / bro

Bro

En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte én eller flere tenner.

Les mer

Krone

En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke kan repareres med en fylling.

Les mer

Stift og krone

Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp igjen. Dersom det er lite tannsubstans igjen, må det først monteres en stift i den rotfylte tannen.

Les mer