Gå til innholdet

Vanlige problemer

After

After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde eller ovale og dekket av en gulaktig hinne med en hissig, rød sone rundt.

Les mer

Amalgam

Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale.

Les mer

Dårlig ånde

Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen. Der finner man bakterier som bryter ned matrester og danner illeluktende svovelgasser.

Les mer

Herpes munnsår

Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe og prikking i huden på og rundt leppene. Etter hvert dannes små væskefylte blemmer som bryter ut i sår.

Les mer

Infraksjoner

En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse.

Les mer

Ising / børsteskader

Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Den vanligste årsaken til slike plager er følsomme tannhalser.

Les mer

Kjeveleddsproblemer

Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene. Prob­lemet kan starte i selve leddet, eller komme som følge av problemer med tenner eller tyggemusku­latur.

Les mer

Munntørrhet

Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet.

Les mer

Renhold av tennene

For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold. Her følger noen råd om hvordan du best kan ta vare på tennene dine:

Les mer

Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli.

Les mer

Snusbruk

De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning i snusbruken.

Les mer

Syreskader

Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både mat og drikke kan inneholde skadelige syrer.

Les mer

Tannfraktur

I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket. Når man tygger, kan det etter hvert utvikles tynne sprekker i tannen.

Les mer

Tanngnissing

Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent av den voksne befolkning i perioder er plaget med denne tilstanden.

Les mer

Tannlegeskrekk

De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig, men de fleste klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten større problemer.

Les mer

Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder. Siden de er plassert bakerst i hver kjeve, er det ikke alltid de har god nok plass til å komme helt ut.

Les mer