Her har vi samlet litt informasjon til deg som kan være nyttig å ha med som om tannhelse og tannlegetjenester.

Garanti

Garantien skal sikre pasienten dersom det oppstår problemer som følge av feil utført av tannlege og/eller tannteknisk laboratorium.

Pensjonistrabatt

Det å ha sine egne tenner å kunne tygge maten ordentlig er noe de fleste eldre setter veldig stor pris på.

Ny teknologi

Klinikken etterstreber hele tiden å være i fremste ledd når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innenfor vårt fagfelt.

Tannturisme

Vurder en tannreise til Drammen og få høy faglig kompetanse til konkurransedyktig pris.

Norsk pasientskadeerstatning

Den nye loven om pasientskadeerstatning innebærer et såkalt objektivisert ansvar. Det innebærer at pasienter som lider et økonomisk tap grunnet pasientskade i visse tilfeller kan kreve erstatning.