Lider du av akutt tannverk eller tannpine, har du knekt biter av en tann eller blitt utsatt for en ulykke? Ta kontakt med oss umiddelbart slik at du kan få akutt behandling så raskt som mulig!

Tlf: 32 83 38 72

Ved akutt behandling blir det avsatt tid til å gi deg nødvendig behandling for å fjerne årsaken til smerte eller ubehag.

Vi lover deg at du får time på dagen for akutt hjelp. Du blir da så godt som smertefri, og får ny time til videre behandling. Om du skulle være så uheldig å få tannverk, tannpine eller andre akutte problemer i helgen, kan du kontakte den kommunale tannlegevakten.