Klinikken etterstreber hele tiden å være i fremste ledd når det gjelder å ta i bruk ny teknologi innenfor vårt fagfelt.

Derfor har vi bl.a valgt å gå til  innkjøp av det seneste innenfor 3- dimensjonal røntgenteknologi. Vi er derved en av få tannlegekontorer i Norge som har et slikt røntgenapparat (Sirona Ortophos – 3D)

Dersom du velger å utføre implantatbehandling hos oss, kan det i mange tilfeller være en stor fordel å ta et 3- dimensjonalt røntgenbilde. Den største fordelen  med et 3-dimensjonalt røntgenbilde i forhold til et tradisjonelt 2-D bilde, er at man får mulighet til å planlegge det kirurgiske inngrepet på en bedre måte. Det vil sin tur bidra til en økt grad av vellykkethet, ikke minst fordi det blir enklere å unngå unødvendige komplikasjoner.

Det gjelder for eksempel i forbindelse med implantatbehandling av hele overkjever der det kan være vanskelig å bedømme om det er tilstrekkelig med ben. Det gjelder også i stor grad planlegging av implantatbehandling i underkjeven der nærhet til nerver alltid er et tema.

 

Tannlege dame 3D røntgenbilde av tannimplantat

Ønsker du å benytte deg av siste teknologi kan du fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg:

Hvite Smil AS

Tordenskiolds gate 22,
3044 Drammen

32 83 38 72

Veibeskrivelse