Gå til innholdet

Snorkeskinne/Apnèskinne

Flex

Snorkeskinne behandling mot søvnapnè og snorking er anerkjent og veldokumentert. Den blir foretrukket ved behandling av mild til moderat søvnapné og sosial snorking i de fleste land.

Som regel lager vi en Somnodent-skinne, som etter vår mening er den mest brukervennlige og holdbare snorkeskinne løsningen på markedet. Vi ser det også som en fordel at den ikke holder kjevene låst, slik tilfellet er med de fleste andre snorkeskinner. Med Somnodent-skinnen er det mulig å ”komme løs”, slik at du ikke må ta ut din snorkeskinne for å snakke eller drikke hvis du våkner om natten.

Somnodent-skinnen er spesialtilpasset hver enkelt pasient og er den best dokumenterte i verden. Dens effektivitet i behandling av snorking og søvnapné  er belyst i mange vitenskapelige studier.

Vi har siden januar 2006 behandlet mange pasienter med snorkeskinne. Snorke/søvnapne behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger på sykehus.

Vi samarbeider med flere øre-nese-hals-avdelinger og søvnsentre, blant andre Alerisklinikken, Buskerud Sentralsykehus, Sykehuset i Vestfold mf. Sammen tilbyr vi  en profesjonell behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor dette feltet. Tannlege Claus Gamborg Nielsen er medlem i European Academy of Dental Sleep Medicine (www.eadsm.org ), og har deltatt på flere kurs og konferanser i deres regi. Accrediation eksamen ble avholdt og bestått i Antwerpen i November 2013.

Fornøyd Garanti

Vi føler oss så sikre på at du skal bli fornøyd med din snorkeskinne at vi tilbyr deg pengene tilbake innen 2 måneder hvis dette ikke er tilfellet.

 

Hvem kan med fordel behandles med en snorkeskinne?

 • Vanlige snorkere.
 • UARS (upper airway respiratory syndrom).
 • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné.
 • AHI (Apné- Hypopné index) <25, BMI (Body- Mass Index) <30.
 • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der det har mislykkes med å bruke en CPAP.
 • Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP).

Hvordan lages en snorkeskinne?

Tannlegen tar et avtrykk av over – og underkjevetennene. Avtrykket sendes til en tanntekniker som lager skinnen. Den blir siden individuelt tilpasset etter graden av snorking og søvnapné. Oppfølging og etterkontroll skjer hos tannlegen og eventuelt på et søvnsenter.

Forutsetninger og begrensninger for bruk av snorkeskinne

 • Pasienten må kunne skyve underkjeven frem mer enn 5 millimeter.
 • Pasienten må kunne åpne munnen mer enn 25 millimeter.
 • Pasienter som har mindre enn 8 tenner per kjeve, eller som har hel protese, kan ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som lider av myofacial dysfuntion, kjeveleddsatropi eller fremskreden periodontitt, bør ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som har epilepsi, eller som lider av kronisk bronkitt og derfor hoster mye, kan ikke bruke snorkeskinne.

Vanlige bivirkninger

 • Økt spyttproduksjon.
 • Temporært ubehag fra tenner og kjeveledd. Pasienten føler ofte at bittet ikke stemmer helt de første minuttene om morgenen etter bruk om natten. Erfaring viser at ca 10 prosent vil oppleve smerter fra kjeve og kjeveledd. Disse smertene forsvinner vanligvis etter hvert, eller når du slutter å bruke skinnen.

Uvanlige bivirkninger

 • Stort ubehag fra kjevemuskler og kjeveledd.
 • Permanent forandring av bittet etter lang tids bruk.
 • Kroner og broer som løsner (svært uvanlig).

Vi understreker at det er svært få pasienter som føler ubehag ved bruk av snorkeskinne. De aller fleste vil ikke ha noen som helst problemer med å bruke skinnen.

Tanngnissing(bruxism) VS  Søvnapnè

Det forekommer et sterkt sammenheng mellom tanngnissing(bruxism ) og søvnapnè. Ønsker du å vite mer om dette?  Les Claus Gamborg Nielsens artikkel i Somnus_1-09, 2009 per side 10.

Presseomtaler

Artikkel i Byavisa (pdf), Mars 2015:
Ny søvn på skinner

Artikkel i Drammens Tidende den 14 April, 2010:
Bli snorkefri over natta

 

Hva er snorking?

Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter. Hos barn er årsaken til snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) som oftest forstørrede mandler og polypper. Overbitt eller en spesielt liten underkjeve kan også lede til snorking og OSA, da tungen blir for stor i forhold til den plassen som er til rådighet. En svært lang, bløt gane kan snevre inn svelget. Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet og tett i nesen. Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere. Snorkere er ofte ensomme, men de er ikke alene. Ca 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60 års alder. Ved 30 års alder er andelen ca 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner. Snorking kan virke forstyrrende for ektefelle eller samboer, som ofte holdes våken av lyden.

Obstruktiv søvnapnè (OSA).

snorkingObstruktiv søvnapné (OSA) oppstår når luftveiene kollapser helt i svelget og du ikke får oksygen til lungene. Jo mer du forsøker å puste, jo mer blokkeres luftveiene. Denne obstruksjonen vedvarer til du blir vekket av hjernen, som mangler oksygen. Ubevisst vil du da lukke kjeven, slik at tunge og svelg igjen inntar normal posisjon. Denne syklusen, hvor du sovner, underkjeven åpnes, tunge og svelg blokkerer luftveiene, og du våkner ubevisst med et gisp for så å falle tilbake til søvn, kan skje en gang per minutt eller oftere i alvorlige tilfeller.

Når svelget er blokkert, får pasienten for lite oksygen til hjernen. Resultatet er hyppige oppvåkninger, som samen med oksygenmangelen kan lede til alvorlige helseproblemer:

 • kronisk tretthet
 • depresjon
 • morgenhodepine
 • høyt blodtrykk
 • slag
 • impotens
 • hjerteslag
 • for tidlig død

Lider du av søvnapné, bør du få stilt en diagnose snarest mulig slik at tilstanden kan behandles. Hos Hvite Smil kan du få foretatt en søvnregistrering så vi får kartlagt ditt søvnmønster. Når diagnosen er stilt, er det viktig at du får et individuelt tilpasset behandlingsprogram.

 

Behandlingsmuligheter

Egne tiltak

Pasienter som lider av snorking og søvnapné, kan i mange tilfeller ha nytte av å gjøre en egeninnstas. Gode søvnvaner er viktig. Mosjon og tap av vekt er andre gode tiltak, siden overvekt gjør deg mer utsatt for snorking og søvnapné.

Oralt apparatur

oralt_apparaturOrale apparaturer brukes om natten. De skyver som oftest underkjeven frem for å oppnå en større åpning i luftpassasjen, slik at luften kan passere lettere gjennom svelget. Forutsatt at pasienten kan bruke et oralt apparatur, kan dette gi meget gode resultater. Snorking kan reduseres som et sosialt problem, og selv alvorlig grad av søvnapné kan forbedres. Et oralt apparatur kan brukes som behandlingsform alene eller i kombinasjon med andre tiltak som for eksempel en forbedring av pasientens generelle helse, vektkontroll, pustemaske eller operasjon.

Orale apparaturer virker på mange måter:

 • skyver frem underkjeven, tungen, den bløte ganen og uvula
 • stabiliserer av underkjeven og tungen
 • øker tungens muskeltonus

Pustemaske (CPAP)

pustemaskePustemaske, eller Continuos Positive Airway Pressure (CPAP), benyttes til å skape et overtrykk ved innpust for å holde luftveiene åpne.

Pustemasker er også virkningsfulle ved alvorlige grader av søvnapné, og blir i slike tilfeller foretrukket. Ulempen er at pasienten ofte opplever pustemasken som ubekvem, med den konsekvens at utstyret ikke blir benyttet. Da kan snorkeskinne være et godt alternativ.

 

Operasjon

operasjonOperasjon brukes som regel for å fjerne strukturer som virker forstyrrende på pusten. Det kan være forstørrede tonsiller, adenoider (lymfoid vev i svelget) og annet. Effekten av operasjon er imidlertid meget varierende. Mellom 20 og 40 prosent vil oppleve forbedring med hensyn til snorking. For behandling av søvnapné, er resultatene enda mer utilfredsstillende. Operasjon av særlig kraftige overbitt (mandibulære retrognatier) gir derimot gode resultater. Man bør også alltid undersøke om det kan være anatomiske forhold i nesepassasjen som forvansker pusting gjennom nesen. I disse tilfellene kan et kirurgisk inngrep være til stor hjelp.

Pårørende

2_handÅ sove sammen med noen som snorker kraftig, er ikke bare irriterende. Det kan også påvirke personens fysiske og emosjonelle tilstand. Vi ser ofte at snorkerens symptomer ”smitter” over på partneren, og at disse problemene ikke blir tatt alvorlig nok av snorkeren selv. Det er ikke uvanlig at snorkeren reagerer med fornektelse på partnerens klager, noe som igjen kan forsterke problemene ytterligere.

Undersøkelser har avdekket følgende symptomer hos personer som sover ved siden av én som snorker:

 • hyppigere forekomst av smerter og ubehag generelt
 • dårligere hørsel, vanligvis på det øret som oftest er nærmest den som snorker
 • hyppigere forekomst av tretthet og søvnighet på dagtid
  fibromyalgi
 • depresjoner og dårlig mental helsedårlig hukommelse