Snorkeskinne blir foretrukket ved behandling av mild til moderat søvnapné, og sosial snorking i de fleste land. Les videre for å lære mer om snorkeskinne!

Behandling med snorkeskinne mot søvnapnè og snorking er anerkjent og veldokumentert. Som regel lager vi en Somnodent-skinne, som etter vår mening er den mest brukervennlige og holdbare snorkeskinne løsningen på markedet. Nedenfor ser du et bilde av denne:

Somnodent-skinne snorkeskinne

Spesialtilpasset snorkeskinne

Vi ser det også som en fordel at en omnodent-skinne ikke holder kjevene låst, slik tilfellet er med de fleste andre snorkeskinner. Med Somnodent-skinnen er det mulig å ”komme løs”, slik at du ikke må ta ut din snorkeskinne for å snakke eller drikke hvis du våkner om natten. Somnodent-skinnen er spesialtilpasset hver enkelt pasient og er den best dokumenterte i verden. Dens effektivitet i behandling av snorking og søvnapné  er belyst i mange vitenskapelige studier.

Hva er snorking, og hvorfor snorkeskinne?

Snorking er lyder frembrakt i ganen og andre deler av de øvre luftveier, som drøvel, mandler og tunge. Ved at luft presses gjennom en trang åpning, frembringes lyd gjennom vibrasjon. Musklene er mer avslappet når man har drukket alkohol, tatt nervemedisiner, visse typer allergitabletter (for eksempel antihistaminer) og sovetabletter. Hos barn er årsaken til snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) som oftest forstørrede mandler og polypper.

Overbitt eller en spesielt liten underkjeve kan også lede til snorking og OSA, da tungen blir for stor i forhold til den plassen som er til rådighet. En svært lang, bløt gane kan snevre inn svelget. Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet og tett i nesen.

Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere. Snorkere er ofte ensomme, men de er ikke alene. Ca. 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60 års alder. Ved 30 års alder er andelen ca. 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner. Snorking kan virke forstyrrende for ektefelle eller samboer, som ofte holdes våken av lyden. Alt dette kan bli bedre med en snorkeskinne.

Vårt arbeid

Vi har siden januar 2006 behandlet mange pasienter med snorkeskinne. Snorke/søvnapne behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger på sykehus.

Vi samarbeider med flere øre-nese-hals-avdelinger og søvnsentre, blant andre Alerisklinikken, Buskerud Sentralsykehus, Sykehuset i Vestfold mf. Sammen tilbyr vi  en profesjonell behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Holder oss oppdatert og lover garanti

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor dette feltet. Tannlege Claus Gamborg Nielsen er medlem i European Academy of Dental Sleep Medicine (www.eadsm.org ), og har deltatt på flere kurs og konferanser i deres regi. Accrediation eksamen ble avholdt og bestått i Antwerpen i November 2013.

Vi er såpass sikre på at du blir fornøyd med din skinne at vi tilbyr en fornøyd garanti. Dersom du ikke er fornøyd betaler vi tilbake pengene du har betalt for skinnen innenfor 2 måneder fra utleveringstidspunktet.

Vanlige spørsmål om snorkeskinne

Hvem kan med fordel behandles med dette?

 • Vanlige snorkere.
 • UARS (upper airway respiratory syndrom).
 • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné.
 • AHI (Apné- Hypopné index) <25, BMI (Body- Mass Index) <30.
 • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der det har mislykkes med å bruke en CPAP.
 • Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP).

Hvordan lages en snorkeskinne?

Tannlegen tar et avtrykk av over – og underkjevetennene. Avtrykket sendes til en tanntekniker som lager skinnen. Den blir siden individuelt tilpasset etter graden av snorking og søvnapné. Oppfølging og etterkontroll skjer hos tannlegen og eventuelt på et søvnsenter.

Forutsetninger og begrensninger

 • Pasienten må kunne skyve underkjeven frem mer enn 5 millimeter.
 • Pasienten må kunne åpne munnen mer enn 25 millimeter.
 • Pasienter som har mindre enn 8 tenner per kjeve, eller som har hel protese, kan ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som lider av myofacial dysfuntion, kjeveleddsatropi eller fremskreden periodontitt, bør ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som har epilepsi, eller som lider av kronisk bronkitt og derfor hoster mye, kan ikke bruke snorkeskinne.

Vanlige bivirkninger

 • Økt spyttproduksjon.
 • Temporært ubehag fra tenner og kjeveledd. Pasienten føler ofte at bittet ikke stemmer helt de første minuttene om morgenen etter bruk om natten. Erfaring viser at ca 10 prosent vil oppleve smerter fra kjeve og kjeveledd. Disse smertene forsvinner vanligvis etter hvert, eller når du slutter å bruke skinnen.

Uvanlige bivirkninger

 • Stort ubehag fra kjevemuskler og kjeveledd.
 • Permanent forandring av bittet etter lang tids bruk.
 • Kroner og broer som løsner (svært uvanlig).

Vi understreker at det er svært få pasienter som føler ubehag ved bruk av snorkeskinne. De aller fleste vil ikke ha noen som helst problemer med å bruke skinnen.

Tanngnissing(bruxism) vs. søvnapnè

Det forekommer et sterkt sammenheng mellom tanngnissing(bruxism ) og søvnapnè. Ønsker du å vite mer om dette?  Les Claus Gamborg Nielsens artikkel i Somnus_1-09, 2009 per side 10.

Presseomtaler

Artikkel i Byavisa (pdf), Mars 2015: Ny søvn på skinner

Artikkel i Drammens Tidende den 14 April, 2010: Bli snorkefri over natta