Mange gode grunner til å få tannbehandling utført i Norge.

Det finnes gode argumenter både faglig og økonomisk for at tannbehandling bør gjøres i Norge. Vi har overtatt flere pasienter som har startet sin behandling i utlandet, men som av forskjellige grunner har valgt å sluttføre behandlingen hos oss.

Vår erfaring er at dette alltid byr på utfordringer. Pasienten kan for eksempel ha fått implantater fra andre leverandører enn de som blir brukt i Norge, slik at vi ikke kjenner de systemene som er brukt. Da kan det være vanskelig å sluttføre det påbegynte arbeidet eller å foreta reparasjoner. Husk at det er den klinikken som har utført behandlingen, som står ansvarlig overfor pasienten!

Det er også verdt å merke seg følgende når det gjelder implantatbehandling utført i utlandet:

  • Behandlingen dekkes ikke av pasientskadeerstatningen.