Mange gode grunner til å få tannbehandling utført i Norge.

Det finnes gode argumenter både faglig og økonomisk for at tannbehandling bør gjøres i Norge. Vi har overtatt flere pasienter som har startet sin behandling i utlandet, men som av forskjellige grunner har valgt å sluttføre behandlingen hos oss.

Vår erfaring er at dette alltid byr på utfordringer. Pasienten kan for eksempel ha fått implantater fra andre leverandører enn de som blir brukt i Norge, slik at vi ikke kjenner de systemene som er brukt. Da kan det være vanskelig å sluttføre det påbegynte arbeidet eller å foreta reparasjoner. Husk at det er den klinikken som har utført behandlingen, som står ansvarlig overfor pasienten!

Det er også verdt å merke seg følgende når det gjelder implantatbehandling utført i utlandet:

 

Tannturisme til Drammen

Vi har lang erfaring med implantatbehandling. I tilfeller hvor det er ønskelig fra pasientens side og faglig forsvarlig, kan vi i samarbeide med lokale tannteknikere tilby tenner “på dagen”. Du vil da bli tilbudt en midlertidig bro eller krone samme dag som du er operert. Den permanente løsningen blir laget etter hvert som implantatene fester seg.

Dette tilbudet vil være spesielt interessant for de som bor langt unna. Vi har derfor prøvd å tilrettelegge spesielt for denne gruppen, blant annet ved å tilby rimeligere overnatting gjennom en særavtale med Rica Park Hotell i Drammen.

» Link til hotellet

Vi mener det er mange gode grunner til å vurdere ”tannturisme” til Drammen istedenfor til utlandet ikke minst av faglige og økonomiske årsaker.

 

Ta kontakt med oss!

Hvite Smil AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21,
3044 Drammen

32 83 38 72