Behandling av personopplysninger hos Tannlegesenteret Hvite Smil.

Når du, enten som pasient eller på annen måte, er i kontakt med oss, vil våre medarbeidere eller annet personell som er tilknyttet vår klinikk behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse personopplysningene.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingsgrunnlag er bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Berørte personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingsgrunnlag: Ditt samtykke.

2. Utlevering av innsamlede personopplysninger

Vi leverer ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en rettskraftig dom/lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I enkelte tilfeller benytter vi oss av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Eksempler på slike databehandler kan være:

Tredjeparts tjenesteytere som f.eks leverandør av betalingsløsninger og leverandører som forvalter og drifter våre data/it-løsninger etc.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Varighet på lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er tjener det formål de ble samlet inn for.

Dette kan for eksempel bety at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg kan først slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Helseopplysninger i journalen din må minst oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

4. Dine rettigheter når vi behandler dine personopplysninger

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du kan når som helst kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til flytting av opplysningene (dataportabilitet). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter som nevnt over må du kontakte oss. Se kontaktopplysninger nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort det lar seg gjøre.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at det kun er deg som får tilgang til dine personopplysninger, og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gå frem på for å gjøre dette er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du sende en klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i måten vi håndterer personopplysninger. I så tilfelle vil det alltid være lett å finne oppdatert informasjon på denne siden.

7. Kontakt oss

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Hvite Smil AS ved daglig leder, Claus Gamborg Nielsen. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss. Du finner kontaktinfo ved å klikke på knappen under.