Periodontitt er den vanligste årsaken til tanntap i Norge. Betennelsen rammer vevet som holder tannen fast. Vevet blir brutt ned, noe som kan resultere i tanntap. Periodontitt kalles ofte bare for tannkjøttbetennelse. Det er ikke det samme som gingivitt. Gingivitt er en litt mildere betennelse som forekommer før periodontitt utvikles. Gingivitt ødelegger ikke tannens festefibre, og er av den årsak reversibel.

Periodontitt er en betennelsessykdom som i første omgang rammer det vevet som holder tannen fast. Les videre for å høre mer om hva periodontitt er.

Du kan sammenligne det med et tre. Hvis du graver rundt røttene på treet, for så å dytte og trekke i treet, så vil til slutt området rundt roten av treet bli større og treet mer ustabilt. Slik foregår det også rundt tannens feste ved periodontitt. Betennelsen «lommer» rundt røttene. Til slutt blir tennene mobile og løse. Dette vil igjen føre til at tannen vil falle ut.

Utbredelse, årsak og konsekvenser av periodontitt

Det å miste tannen er ikke noe som skjer over natten. Dette er noe som bygger seg opp over måneder og år. Men det er som hovedregel i sluttfasen av sykdommen at man opplever de mest synlige symptomene, som rødt, ømt og blødende tannkjøtt og løse tenner. Denne sykdommen rammer veldig mange og er den vanligste årsaken til tanntap i Norge. Periodontitt er vanligvis et langsomt voksende problem. Hovedsakelig rammer den voksne, som oftest personer over 45 år, selv om det også kan forekomme hos barn og ungdom.

Sykdommen kan være arvelig, selv om den i all hovedsak stammer fra dårlig tannhygiene over lang tid. Om du ikke får behandling, kan det ta mange år før en tann eller flere tenner går tapt. Ofte kommer de alvorlige symptomene først i sluttfasen i form av hevelse, verking og løse tenner. En vanlig konsekvens av langvarig periodontitt er tanntap. I det tilfellet blir tannens festefibre ødelagt, sammen med det omgivende kjevebeinet.

Behandling av periodontitt av oss i Hvite smil

Behandling av periodontitt er som regel ved tannpleie. Ved å fjerne tannsten og andre irritasjoner til tannkjøttet vil man ta bort bakteriebelegget som kan føre til periodontitt. Dette er en krevende prosess som vil kreve god tannhygiene over lang tid. For å behandle periodontitt på en best mulig måte har vi har knyttet til oss en spesialist i periodonti, Bengt Lewin. Han utfører tannkjøttoperasjoner når vi ser at vanlig behandling hos tannpleier eller tannlege ikke strekker til. Lewin samarbeider tett med vår tannpleier slik at oppfølgingen blir optimal. Dersom man mister tannen, så har man løsninger for det. Eksempelvis kan man få satt inn et tannimplantat.

Dersom du likevel skulle miste tenner på grunn av periodontitt, så har vår spesialist mange års erfaring med implantatkirurgi. Vi ser dessverre at periimplantitt (betennelse og tap av ben rundt implantater) er et økende problem, som veldig ofte krever kirurgisk behandling hos spesialist.

Takket være framskritt innenfor odontologisk forskning, kan vi erstatte tapte tenner med nye tannrøtter i titan. Disse vokser fast i benet, og danner et stabilt grunnlag for tann erstatninger. Denne metoden ble utviklet i Sverige for mer enn 35 år siden. Tannimplantat gir økt velvære og selvtillit resten av livet. Over en million mennesker har blitt hjulpet av tannimplantater. Den teknologiske fremgangen innen tannimplantater de siste årene gjør at vi kan erstatte tenner med alternativer som har et naturlig utseende og som ikke fører med seg noe ubehag etter utført behandling.  Vi tilbyr en gratis og uforpliktende første konsultasjon og vurdering for tannimplantatbehandling.

Tannpleiertjenester

Vår tannpleiers fremste oppgave er å behandle og forebygge periodontitt (tannløsning), som rammer en veldig stor del av befolkningen. Har det først dannet seg lommer rundt tennene, som er den vanligste årsaken til tanntap, vil du trenge profesjonell hjelp for å stoppe prosessen. Det er derfor Helfo yter stønad til denne typen av behandling. Pasienten betaler en egenandel hos oss, men det gjelder kun for pasienter som har aktiv periodontitt. Vanlig rens og puss dekkes ikke av Helfo. Mange opplever velvære etter behandling hos tannpleier. Du føler deg rett og slett ren i munnen, noe de fleste setter svært stor pris på.

Tegn du bør følge med på

Følgende tegn kan tyde på begynnende tannløsningssykdom (vær oppmerksom på at tannløsningssykdom ikke alltid gir symptomer):

  • Lettblødende og ømt tannkjøtt
  • Tennene kjennes løse

Tannsten, dårlig munnhygiene, røyking, stress, arv og visse sykdommer er faktorer som fremskynder utviklingen av tannkjøttsykdom.

Det er god grunn til å være oppmerksom hvis tannkjøttet ditt endrer farge eller plutselig blir ømt og hovent. Blødende tannkjøtt kan være tegn på tannkjøttbetennelse. Det kan hende tannkjøttet blør litt når du pusser tenner eller bruker tanntråd de første gangene, dette er helt normalt. Dersom du blør hver gang du bruker tanntråd, så kan det være tegn på en betennelse. Om dette ikke behandles så kan det utvikle seg til periodontitt/tannkjøttsykdom. Ved periodontitt dannes det små lommer mellom tannkjøttet og tennene, dette kan være vondt og i verste fall kan tennene bli løse.

Forebygging og den onde sirkelen

Som beskrevet tidligere så er ikke periodontitt noe som bare dukker opp fra en dag til en annen, men over måneder og år. Jevnlig tannpleie, gjerne med tanntråd og munnskyllevann vil være med på å fjerne bakteriebelegget som fester seg til tannen, og dermed holde tannen ren og frisk. Dette bidrar til å forebygge en type sykdom som periodontitt.

Gifter fra visse bakterier i munnen irriterer vevet rundt tannen. Vevet forsvarer seg da med en betennelsesreaksjon, som er kroppens naturlige forsvar mot bakteriene og deres gifter. Iblant bryter betennelsen (inflammasjonen) også ned tannens feste. Benet rundt tennene trekker seg da sakte tilbake, slik at mer av tannfestet forsvinner. Sakte blir nå lommen dypere – en ond sirkel har startet. Det finnes nå plass for mer tannstein og flere bakterier. I sluttfasen, når nesten alt ben rundt tannen har forsvunnet, blir tannen løsere. Betennelsen er nå omfattende og vanligvis oppstår hevelse og verking. En ubehandlet tann med dype lommer betraktes snart som et fremmedlegeme av kroppen. Etter hvert støtes tannen ut og løsner. Tannkjøttet kan da vokse over hullet der tannen var, og infeksjonen forsvinner. En tann har gått tapt.

Nyttig å vite i forbindelse med periodontitt

Vitenskapelige undersøkelser viser at en majoritet av alle 50-åringer har en eller annen form for periodontitt. 15 % av alle voksne har en alvorlig periodontitt og 13 % av alle over 65 år har ingen tenner igjen i det hele tatt. Kontakt oss for råd vedrørende tannkjøttsykdom og tannkjøttbetennelse – ikke vent for lenge! Andre ting du bør vite om er at friskt tannkjøtt ikke blør, at tannstein og plakk er en trussel, og til slutt at periodontitt kan være arvelig. Videre skal vi gå nærmere inn på disse faktorene.

En frisk tann har ben som dekker nesten hele roten. Mikroskopiske små tråder fester roten til ben og tannkjøtt. Tannkjøttet beskytter den følsomme overgangen til benet. Tannkjøtt som er friskt blør ikke ved rengjøring f.eks med tanntråd. Om plakk får ligge igjen rundt tennene kan tannkjøttet bli betent. Da får det en mørkere farge, blør lettere, er ømt og klemmer ikke like godt rundt tannen.

Plakk er det tynne laget av bakterier og matrester som hele tiden dannes i munnen. Ved hjelp av en god rengjøringsteknikk kan du ta bort plakk selv. Sammen med spyttet kan plakk som ikke har blitt fjernet danne tannstein. Gammelt plakk og tannstein kan spre seg fra tannkronen og ned i tannkjøttslommen mellom tannkjøttet og tannens øvre del. Tannstein kan også dannes lenger ned i lommen. For å fjerne dette kreves det en tannleges eller tannpleiers hjelp. Plakk er et bakteriebelegg som legger seg på tannflaten. Det er noe som kommer uavhengig av kosthold.

Det kan være flere bakenforliggende årsaker til periodontitt. Dårlig munnhygiene er den aller mest opplagte årsaken, men også faktorer som røyking og stress kan påvirke. Sykdommen kan være arvelig. Enkelte sykdommer kan også bidra til å fremskynde utviklingen av periodontitt.