Tannimplantat erstatter tapte tenner på en enkel og meget trygg måte.

Det å ha mistet en tann, er vanskelig for mange. På en måte er det en del av deg selv som er blitt borte. Kanskje synes du ikke at smilet ditt er like fint som det var? Heldigvis finnes det tannerstatninger (tannimplant) som både føles, fungerer og ser ut som naturlige tenner. Takket være framskritt innenfor odontologisk forskning, kan vi erstatte tapte tenner med nye tannrøtter i titan. Disse vokser fast i benet, og danner et stabilt grunnlag for tannerstatninger. Denne metoden ble utviklet i Sverige for mer enn 35 år siden. Tannimplantat gir økt velvære og selvtillit resten av livet. Over en million mennesker har blitt hjulpet av tannimplantater.

Vi holder til i Drammen sentrum med kort vei til jernbanestasjonen.

Våre priser ligger i gjennomsnitt 30% under tilsvarende tannimplantat behandling i Oslo. Vi bruker kun annerkjente tannimplantat systemer. Hos oss får du gjort hele behandlingen på et sted. Vi tilbyr en gratis uforpliktende første konsultasjon og vurdering for tannimplantatbehandling. Dersom det foreligger behov for finansiering kan vi være behjelpelig med det.

Vår kirurg, Bengt Lewin, har over 30 års erfaring med tannimplantat kirurgi. Han har satt mer enn 40 000 implantater, noe som sannsynligvis er Verdens rekord ! Tannlege Claus Gamborg Nielsen har jobbet med implantatprotetikk i mer enn 15 år. Begge har godkjenning fra statens autorisasjonskontor for implantatbehandling med trygdestønad. Har du rett til trygderefusjon skal vi sørge for at du får det, les mer under trygderegler og se priser.

Fordeler med tannimplantater:

tannimplantat

Behandlingen med tannimplantat har en meget god prognose. Undersøkelser viser at 90 -99 prosent av broer som har blitt satt inn fungerer bra i mange år. Majoriteten av de som har fått implantater bør kunne regne med en erstatning for sine tapte tenner som vil vare hele livet. Titanfiksturer slites ikke, men tennene kan derimot behøve å byttes ut.

Hvite Smil er et kompetansesenter for tannimplantatbehandling

Vi har lang erfaring og svært gode resultater etter tannimplantatbehandling, og kan derfor trygt anbefale det. Vår spesialist i periodontitt, Bengt Lewin, har over 20 års erfaring med implantatkirurgi. Tannlege Claus Gamborg Nielsen har jobbet med implantatprotetikk i mer enn 15 år. Begge har godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for tannimplantatbehandling med trygdestønad (priseksempler).

Vi har lagt spesielt til rette for pasienter som kommer langveis fra, og som ønsker tannimplantat behandling utført hos oss. Med hjelp fra våre lokale tannteknikere kan vi lage en midlertidig erstatning samme dagen som operasjonen har funnet sted, slik at ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner.

 

Tannimplantatbehandling hos Hvite Smil følger en vel innarbeidet protokoll.

1) Konsultasjon 

Konsultasjon blir gjort av tannlege Claus Gamborg Nielsen. Han foretar en grundig klinisk undersøkelse og innhenter opplysninger om helsetilstand og sykehistorie. Nødvendige røntgenbilder blir tatt, eventuelt også avtrykk for studiemodeller. Kliniske foto tas rutinemessig når det gjelder refusjonskasus. Trygderettigheter blir vurdert, og om nødvendig innhentes opplysninger om tidigere tannbehandling fra pasientens faste tannlege. Dette kan ha betydning når vi skal bedømme om pasienten har rett til refusjon. Pasienten får presentert forskjellige behandlingsalternativer.

Dersom du velger å utføre tannimplantatbehandling hos oss, kan det i mange tilfeller være en fordel å ta et 3- dimensjonalt røntgenbilde. Vi er et av få tannlegekontorer i Norge som har et slikt røntgenapparat. (Sirona Ortophos – 3D ) Fordelen med et 3- dimensjonal røntgenbilde i forhold til et tradisjonelt 2D bilde, er at man får mulighet til å planlegge det kirurgiske inngrepet på en bedre måte. Det vil sin tur bidra til en økt grad av vellykkethet.

Det gjelder for eksempel i forbindelse med implantatbehandling av hele overkjever der det kan være vanskelig å bedømme om det er tilstrekkelig med ben. Det gjelder også i stor grad planlegging av implantatbehandling i underkjeven der nærhet til nerver alltid er et tema. Pasienten vil som oftest bli presentert for et behandlings- og kostnadsoverslag allerede ved første konsultasjon. Dersom det tilkommer opplysninger som gjør oss nødt til å avvike fra den opprinnelige planen, må en alternativ løsning velges.

2) Operasjonen

Selve operasjonen blir gjort av spesialist i periodonti, Bengt Lewin. Han har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring på området, og setter nå om lag 700 fiksturer i året. Han behersker alle teknikker, inkludert såkalt sinuslift hvis pasienten har for lite ben i kjevene.

3) Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!

Takket være et godt samarbeid med våre lokale tannteknikere, klarer vi å løse de fleste utfordringer innenfor implantatbehandling. Mottoet er: ”Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!» For de som kommer langveis fra, vil vi lage en midlertidig løsning samme dag som operasjon har funnet sted, hvis det ikke allerede er gjort.

4) Permanent løsning

Når tannimplantatene har festet seg, kan vi lage den permanente løsningen. Det tar som regel 2-4 måneder, avhengig av om det er tenner i over- eller underkjeven som skal erstattes. Det tar mer  tid i overkjeven, siden benet der er mer porøst.

Tannimplantatbehandling koster ofte mindre enn du tror.

Tannimplantatbehandling koster ofte mindre enn du tror. Vi har valgt å legge oss på et prisnivå som gjør det mulig for flest mulig å ta seg råd til implantatbehandling. Derfor har vi også konkurransedyktige priser. Vi har godkjenning for implantatbehandling med trygdestønad. Det innebærer at dersom det finnes en mulighet for offentlig stønad til behandlingen, betaler pasienten kun sin egenandel til oss. I de tilfeller hvor NAV dekker singelimplantat i henhold til honorartakster, betaler pasienten ingen egenandel hos oss. Pasienten har krav på et skriftlig, bindende kostnadsoverslag før behandlingen begynner. For de som får refusjon fra NAV, blir kostnadene individuelle. Dette fordi hver enkelt pasients situasjon er unik, og utløser ulike trygderettigheter. Den individuelle behandlingsplanen blir lagt inn i et dataprogram som er integrert med journalen. Programmet regner ut andelen som betales av trygden og pasientens egenandel. Alle henvendelser med hensyn til utredning/behandlingsplan/kostnadsoverslag er selvfølgelig uforpliktende.

For mer om priser på tannimplantatbehandling med NAV refusjon les under trygderegler.

For priser på tannimplantatbehandling uten NAV refusjon se prislisten.

Generell implantatinformasjon

Hva er et implantat?

Et implantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann(fig I-II). I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt implantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone i porselen (fig. III-IV). Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med svært god holdbarhet og prognose.

Implantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over flere uker og krever mange tannlegebesøk.

tannimplantat tannimplantat tannimplantat

Behandlingen trinn for trinn:

1. Innsetting av implantat (fikstur). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse og er smertefri. Resept på penicillin og smertestillende tabletter gis vanligvis før operasjonen. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.

2. Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8 – 12 uker før implantatet kan belastes. Som regel er tilhelingsperioden kortere i underkjeven enn i overkjeven.

3. Montering av distanse. Distansen monteres som en forlengelse av et tannimplantat og skal fungere som feste for tannerstatningen.

4. Fremstilling og montering av tannerstatning. Dette krever 2 eller flere tannlegebesøk alt etter hvilken type tannerstatning som skal lages.

Hva koster implantatbehandlingen?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Man bør derfor motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Generelt kan man si at prisen avhenger av antall implantater som skal settes inn og hvilken konstruksjon som skal festes til implantatene.

Implantatbehandling kan brukes til følgende:

Hvem kan få et tannimplantat?

De aller fleste kan få satt inn implantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde og kvalitet og munnhulen må være fri for infeksjoner og tann­løsningssykdom (periodontitt).

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det også viktig med oppdaterte helse-opplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

Mulige komplikasjoner ved implantatbehandling:

Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Dette er normalt, særlig dersom flere implantater settes inn på samme tid. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.

Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt). Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan i verste fall medføre at implantatet løsner og må fjernes.

Merk også at implantatskruen ikke har samme fasong som en tannrot, og at det derfor kan være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

For å få best mulig prognose må man:

Den nye tannerstatningen utsettes daglig for store krefter ved tygging. Dette kan over tid føre til at biter av porselen eller plast knekker av. Dersom estetikk eller funksjon forringes vesentlig, kan det være nødvendig å fremstille en ny krone, bro eller protese.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss en melding!

 

Hvite Smil AS

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 21,
3044 Drammen

32 83 38 72