Tannimplantat erstatter tapte tenner på en enkel og meget trygg måte.

Det å ha mistet en tann, er vanskelig for mange. På en måte er det en del av deg selv som er blitt borte. Kanskje synes du ikke at smilet ditt er like fint som det var? Heldigvis finnes det tannerstatninger (tannimplantat) som både føles, fungerer og ser ut som naturlige tenner. Takket være framskritt innenfor odontologisk forskning, kan vi erstatte tapte tenner med nye tannrøtter i titan. Disse vokser fast i benet, og danner et stabilt grunnlag for tannerstatninger. Denne metoden ble utviklet i Sverige for mer enn 35 år siden. Tannimplantat gir økt velvære og selvtillit resten av livet. Over en million mennesker har blitt hjulpet av tannimplantater. Den teknologiske fremgangen innen tannimplantater de siste årene gjør at vi kan erstatte tenner med alternativer som har et naturlig utseende og som ikke fører med seg noe ubehag etter utført behandling.

Vi holder til i Drammen sentrum med kort vei til jernbanestasjonen.

Vi bruker kun anerkjente tannimplantat systemer. Hos oss får du gjort hele behandlingen på et sted. Vi tilbyr en gratis uforpliktende første konsultasjon og vurdering for tannimplantatbehandling. Dersom det foreligger behov for finansiering kan vi være behjelpelig med det.

Fordeler med tannimplantater:

 • Bedre utseende.
 • Økt selvtillit.
 • Bevarer benet.
 • Bedre kosthold (du kan spise hva du vil).
 • Trygt smil

Behandlingen med tannimplantat har en meget god prognose. Undersøkelser viser at 90 -99 prosent av broer som har blitt satt inn fungerer bra i mange år. Majoriteten av de som har fått tannimplantater bør kunne regne med en erstatning for sine tapte tenner som vil vare hele livet. Titanfiksturer slites ikke, men tennene kan derimot behøve å byttes ut.

Semitransparent illustrasjon som viser tannimplantat med skrue festet i kjeveben.

Hvite Smil er en klinikk med god kompetanse for tannimplantatbehandling

Vi har lang erfaring og svært gode resultater etter tannimplantatbehandling og kan derfor trygt anbefale det. Vår spesialist i periodontitt, Bengt Lewin, har over 30 års erfaring med implantatkirurgi. Tannlege Claus Gamborg Nielsen har jobbet med implantatprotetikk i mer enn 15 år.

Tannimplantatbehandling hos Hvite Smil følger en vel innarbeidet protokoll.

1) Konsultasjon 

Konsultasjon blir gjort av tannlege Claus Gamborg Nielsen. Han foretar en grundig klinisk undersøkelse og innhenter opplysninger om helsetilstand og sykehistorie. Nødvendige røntgenbilder blir tatt, eventuelt også avtrykk for studiemodeller. Kliniske foto tas rutinemessig og om nødvendig innhentes opplysninger om tidligere tannbehandling fra pasientens faste tannlege. Pasienten får presentert forskjellige behandlingsalternativer.

Dersom du velger å utføre tannimplantatbehandling hos oss, kan det i mange tilfeller være en fordel å ta et 3- dimensjonalt røntgenbilde. Vi er et av få tannlegekontorer i Norge som har et slikt røntgenapparat. (Sirona Ortophos – 3D ) Fordelen med et 3- dimensjonal røntgenbilde i forhold til et tradisjonelt 2D bilde, er at man får mulighet til å planlegge det kirurgiske inngrepet på en bedre måte. Det vil kunne bidra til en økt grad av vellykkethet.

Det gjelder for eksempel i forbindelse med tannimplantatbehandling av hele overkjever der det kan være vanskelig å bedømme om det er tilstrekkelig med ben. Det gjelder også i stor grad planlegging av implantatbehandling i underkjeven der nærhet til nerver alltid er et tema. Pasienten vil som oftest bli presentert for et behandlings- og kostnadsoverslag allerede ved første konsultasjon. Dersom det tilkommer opplysninger som gjør oss nødt til å avvike fra den opprinnelige planen, må en alternativ løsning velges.

2) Operasjonen

Selve operasjonen blir gjort av spesialist i periodonti, Bengt Lewin. Han har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring på området, og setter nå om lag 700 fiksturer i året. Han behersker alle teknikker, inkludert såkalt sinuslift hvis pasienten har for lite ben i kjevene.

3) Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!

Takket være et godt samarbeid med våre lokale tannteknikere, klarer vi å løse de fleste utfordringer innenfor implantatbehandling. Mottoet er: ”Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!» For de som kommer langveis fra, vil vi lage en midlertidig løsning samme dag som operasjon har funnet sted, hvis det ikke allerede er gjort.

4) Permanent løsning

Når tannimplantatene har festet seg, kan vi lage den permanente løsningen. Det tar som regel 2-4 måneder, avhengig av om det er tenner i over- eller underkjeven som skal erstattes. Det tar mer  tid i overkjeven, siden benet der er mer porøst.

Hva koster implantatbehandlingen?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Man bør derfor motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Generelt kan man si at prisen avhenger av antall implantater som skal settes inn og hvilken konstruksjon som skal festes til implantatene.

For priser på tannimplantatbehandling se prislisten.

Generell implantatinformasjon

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann(fig I-II). I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt tannimplantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone i porselen (fig. III-IV). Moderne tannimplantatbehandling er sikker og trygg behandling med svært god holdbarhet og prognose.

Tannimplantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over uker og krever flere tannlegebesøk.

tannimplantat
tannimplantat
tannimplantat
tannimplantat

Behandlingen trinn for trinn:

1. Innsetting av tannimplantat (fikstur). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse og er smertefri. Resept på penicillin og smertestillende tabletter gis vanligvis før operasjonen. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.

2. Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8 – 12 uker før implantatet kan belastes. Som regel er tilhelingsperioden kortere i underkjeven enn i overkjeven.

3. Montering av distanse. Distansen monteres som en forlengelse av et tannimplantat og skal fungere som feste for tannerstatningen.

4. Fremstilling og montering av tannerstatning. Dette krever 2 eller flere tannlegebesøk alt etter hvilken type tannerstatning som skal lages.

Tannimplantatbehandling kan brukes til følgende:

 • Erstatte én tann. Man unngår da å slipe ned nabotennene for å få feste til en vanlig bro. Dette er særlig en fordel der nabotennene er uten hull og fyllinger.
 • Erstatte flere tenner. Man kan da operere inn to eller flere tannimplantater og feste en keramisk bro på disse.
 • Erstatte alle tennene i kjeven. Tannimplantatene vil da fungere som feste for en helprotese eller for en større keramisk bro. Denne typen konstruksjon har flere fordeler i forhold til en vanlig protese.

Hvem kan få et tannimplantat?

De aller fleste kan få satt inn tannimplantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde og kvalitet og munnhulen må være fri for infeksjoner og tann­løsningssykdom (periodontitt).

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det også viktig med oppdaterte helse-opplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • medisiner
 • sykdommer
 • allergier
 • unormal blødningstendens
 • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • graviditet
 • angst for tannbehandling

Mulige komplikasjoner ved tannimplantatbehandling:

Den første tiden etter innsetting av tannimplantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Dette er normalt, særlig dersom flere implantater settes inn på samme tid. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.

Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt). Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan i verste fall medføre at implantatet løsner og må fjernes.

Merk også at implantatskruen ikke har samme fasong som en tannrot, og at det derfor kan være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnen fri for infeksjoner og periodontitt før implantatbehandling utføres.
 • Slutte å røyke.
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravene til munnhygiene og regelmessige kontroller hos tannlegen er de samme som for naturlige tenner.

Den nye tannerstatningen utsettes daglig for store krefter ved tygging. Dette kan over tid føre til at biter av porselen eller plast knekker av. Dersom estetikk eller funksjon forringes vesentlig, kan det være nødvendig å fremstille en ny krone, bro eller protese.