Tannimplantat er en løsning som erstatter tapte tenner på en trygg og effektiv måte. Les videre for å lære mer om dette, og hvordan vi kan hjelpe deg med det.

Det å ha mistet en tann, er vanskelig for mange. På en måte er det en del av deg selv som er blitt borte. Kanskje synes du ikke at smilet ditt er like fint som det var? Heldigvis finnes det tannerstatninger som tannimplantat, som både føles, fungerer og ser ut som naturlige tenner.

Tannimplantat som framskritt innenfor odontologisk forskning

Takket være framskritt innenfor odontologisk forskning, kan vi erstatte tapte tenner med nye tannrøtter i titan. Disse vokser fast i benet, og danner et stabilt grunnlag for tannerstatninger. Denne metoden ble utviklet i Sverige for mer enn 35 år siden. Tannimplantat gir økt velvære og selvtillit resten av livet. Over en million mennesker har blitt hjulpet av tannimplantater. Den teknologiske fremgangen innen tannimplantater de siste årene gjør at vi kan erstatte tenner med alternativer som har et naturlig utseende og som ikke fører med seg noe ubehag etter utført behandling.

Hvite Smil – klinikk med kompetanse innen tannimplantat

Vi har lang erfaring og svært gode resultater etter tannimplantatbehandling og kan derfor trygt anbefale det. Vår spesialist i periodontitt, Bengt Lewin, har over 30 års erfaring med implantatkirurgi. Tannlege Claus Gamborg Nielsen har jobbet med implantatprotetikk i mer enn 15 år. Vi holder til i Drammen sentrum med kort vei til jernbanestasjonen. Vi bruker kun anerkjente tannimplantatsystemer. Hos oss får du gjort hele behandlingen på ett sted.

Det er viktig å ikke utsette beslutningen for lenge med å vurdere tannimplantater. Å mangle en tann kan føre til at kjevebenet ikke får stimulanse og dette derfor må rekonstrueres. Dette er en prosess som krever en ekstra operasjon og som vil føre til økte kostnader som for mange vil kunne unngås. Vi tilbyr en gratis uforpliktende første konsultasjon og vurdering for tannimplantatbehandling. Dersom det foreligger behov for finansiering kan vi være behjelpelig med det. Tannimplantatbehandling hos Hvite Smil følger en vel innarbeidet protokoll.

Fordeler med tannimplantater

Behandlingen med tannimplantat har en meget god prognose. Undersøkelser viser at 90 -99 prosent av broer som har blitt satt inn fungerer bra i mange år. Majoriteten av de som har fått tannimplantater bør kunne regne med en erstatning for sine tapte tenner som vil vare hele livet. Titanfiksturer slites ikke, men tennene kan derimot behøve å byttes ut.

Semitransparent illustrasjon som viser tannimplantat med skrue festet i kjeveben.
 • Bedre utseende = økt selvtillit
  • Først og fremst gir de en forbedret estetikk ved å gi pasientene et naturlig utseende smil. Denne forbedringen i utseendet kan føre til økt selvtillit og selvfølelse, da pasientene gjenoppretter et normalt og sunt utseende. Dette kan ha positive effekter på både personlig og sosialt liv.
 • Bevarer benet
  • En annen betydelig fordel med tannimplantater er bevaringen av kjevebenet. Tapte tenner kan føre til benresorpsjon over tid, men implantater stimulerer benet og forhindrer denne prosessen. Dette bidrar til å opprettholde ansiktets struktur og forhindre endringer i utseendet.
 • Bedre kosthold (du kan spise hva du vil).
  • Tannimplantater gir en robust tyggefunksjon, slik at pasienter kan spise hva de vil uten bekymringer for begrensninger i kostholdet. Dette øker livskvaliteten betydelig og tillater en mer variert og næringsrik diett.
 • Trygt smil
  • Pasientene kan føle seg komfortable og trygge med sine tannimplantater, da de gir stabilitet og funksjonalitet som ligner på naturlige tenner. Dette gir ikke bare fysiske fordeler, men også en økt mental velvære, da man kan smile med selvtillit.

Protokollen for behandlingen

1) Konsultasjon 

Konsultasjon blir gjort av tannlege Claus Gamborg Nielsen. Han foretar en grundig klinisk undersøkelse og innhenter opplysninger om helsetilstand og sykehistorie. Nødvendige røntgenbilder blir tatt, eventuelt også avtrykk for studiemodeller. Kliniske foto tas rutinemessig og om nødvendig innhentes opplysninger om tidligere tannbehandling fra pasientens faste tannlege. Pasienten får presentert forskjellige behandlingsalternativer.

Dersom du velger å utføre tannimplantatbehandling hos oss, kan det i mange tilfeller være en fordel å ta et 3- dimensjonalt røntgenbilde. Vi er et av få tannlegekontorer i Norge som har et slikt røntgenapparat. (Sirona Ortophos – 3D) Fordelen med et 3- dimensjonal røntgenbilde i forhold til et tradisjonelt 2D bilde, er at man får mulighet til å planlegge det kirurgiske inngrepet på en bedre måte. Det vil kunne bidra til en økt grad av vellykkethet.

Det gjelder for eksempel i forbindelse med tannimplantatbehandling av hele overkjever der det kan være vanskelig å bedømme om det er tilstrekkelig med ben. Det gjelder også i stor grad planlegging av implantatbehandling i underkjeven der nærhet til nerver alltid er et tema. Pasienten vil som oftest bli presentert for et behandlings- og kostnadsoverslag allerede ved første konsultasjon. Dersom det tilkommer opplysninger som gjør oss nødt til å avvike fra den opprinnelige planen, må en alternativ løsning velges.

2) Operasjonen

Selve operasjonen blir gjort av spesialist i periodonti, Bengt Lewin. Han har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring på området, og setter nå om lag 700 fiksturer i året. Han behersker alle teknikker, inkludert såkalt sinuslift hvis pasienten har for lite ben i kjevene.

3) Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!

Takket være et godt samarbeid med våre lokale tannteknikere, klarer vi å løse de fleste utfordringer innenfor implantatbehandling. Mottoet er: ”Ingen skal behøve å forlate klinikken uten tenner!» For de som kommer langveis fra, vil vi lage en midlertidig løsning samme dag som operasjon har funnet sted, hvis det ikke allerede er gjort.

4) Permanent løsning

Når tannimplantatene har festet seg, kan vi lage den permanente løsningen. Det tar som regel 2-4 måneder, avhengig av om det er tenner i over- eller underkjeven som skal erstattes. Det tar mer  tid i overkjeven, siden benet der er mer porøst.

Behandlingen trinn for trinn:

 1. Innsetting av tannimplantat (fikstur). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse og er smertefri. Resept på penicillin og smertestillende tabletter gis vanligvis før operasjonen. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.
 2. Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8 – 12 uker før implantatet kan belastes. Som regel er tilhelingsperioden kortere i underkjeven enn i overkjeven.
 3. Montering av distanse. Distansen monteres som en forlengelse av et tannimplantat og skal fungere som feste for tannerstatningen.
 4. Fremstilling og montering av tannerstatning. Dette krever 2 eller flere tannlegebesøk alt etter hvilken type tannerstatning som skal lages.

Generell implantatinformasjon

Hva er et tannimplantat?

Et tannimplantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann(fig I-II). I løpet av noen uker tilheler kjevebenet rundt tannimplantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone i porselen (fig. III-IV). Moderne tannimplantatbehandling er sikker og trygg behandling med svært god holdbarhet og prognose.

Tannimplantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over uker og krever flere tannlegebesøk.

Hva koster implantatbehandlingen?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Man bør derfor motta et skriftlig kostnadsoverslag før behandlingen starter. Generelt kan man si at prisen avhenger av antall implantater som skal settes inn og hvilken konstruksjon som skal festes til implantatene.

For priser på tannimplantatbehandling se prislisten.

Hvem kan få et tannimplantat?

De aller fleste kan få satt inn tannimplantater. Høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde og kvalitet og munnhulen må være fri for infeksjoner og tann-løsningssykdom (periodontitt).

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det også viktig med oppdaterte helse-opplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • Medisiner
 • Sykdommer
 • Allergier
 • Unormal blødningstendens
 • Tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • Graviditet
 • Angst for tannbehandling

Mulige komplikasjoner ved tannimplantatbehandling

Den første tiden etter innsetting av tannimplantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Dette er normalt, særlig dersom flere implantater settes inn på samme tid. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.

Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt). Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt. Dette kan i verste fall medføre at implantatet løsner og må fjernes. Regelmessig dental oppfølging og god munnhygiene er avgjørende for å minimere disse risikoene og sikre en vellykket langvarig tannimplantatbehandling.

Merk også at implantatskruen ikke har samme fasong som en tannrot, og at det derfor kan være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

tannimplantat
tannimplantat
tannimplantat
tannimplantat

Ulike typer

 • Erstatte én tann. Man unngår da å slipe ned nabotennene for å få feste til en vanlig bro. Dette er særlig en fordel der nabotennene er uten hull og fyllinger.
 • Erstatte flere tenner. Man kan da operere inn to eller flere tannimplantater og feste en keramisk bro på disse.
 • Erstatte alle tennene i kjeven. Tannimplantatene vil da fungere som feste for en helprotese eller for en større keramisk bro. Denne typen konstruksjon har flere fordeler i forhold til en vanlig protese.

Forberedelser i forkant

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnen fri for infeksjoner og periodontitt før implantatbehandling utføres.
 • Slutte å røyke.
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravene til munnhygiene og regelmessige kontroller hos tannlegen er de samme som for naturlige tenner.

Den nye tannerstatningen utsettes daglig for store krefter ved tygging. Dette kan over tid føre til at biter av porselen eller plast knekker av. Dersom estetikk eller funksjon forringes vesentlig, kan det være nødvendig å fremstille en ny krone, bro eller protese.

Etterbehandling

Etterbehandling etter tannimplantat er avgjørende for å sikre en vellykket integrasjon av implantatet og opprettholde oral helse. Det er viktig å merke seg at nøyaktige etterbehandlingsinstruksjoner kan variere fra pasient til pasient avhengig av den spesifikke tannlegeprosedyren og pasientens generelle helse. Pasienter bør alltid følge tannlegens råd for best mulig resultat. Her er derimot noen vanlige aspekter ved etterbehandling etter tannimplantat:

 1. Forsiktig munnhygiene:
  • Pasienter må opprettholde god munnhygiene for å unngå infeksjoner. Dette inkluderer regelmessig bruk av tannbørste, tanntråd og bruk av munnskyllevann. Bruk av myke børster anbefales for å unngå skade på det kirurgiske området.
 2. Medikamentell behandling:
  • Legen kan foreskrive antibiotika eller andre medisiner for å hindre eller behandle eventuelle infeksjoner. Smertestillende medisiner kan også bli anbefalt for å håndtere smerte og ubehag.
 3. Unngå påvirkning på implantatområdet:
  • Pasienter blir ofte rådet til å unngå å berøre eller forstyrre det kirurgiske området med tungen eller fingrene. Unngå å tygge mat på den opererte siden i de første dagene.
 4. Riktig kosthold:
  • Et balansert og næringsrikt kosthold er viktig for å fremme helbredelse og optimal helse. Unngå harde eller klebrige matvarer som kan påvirke implantatets stabilitet.
 5. Regelmessige oppfølgingsbesøk:
  • Pasienten bør følge den planlagte oppfølgingsplanen for å tillate tannlegen å overvåke helingsprosessen og vurdere implantatets stabilitet.
 6. Avstå fra røyking og alkohol:
  • Røyking kan forsinke helingsprosessen og øke risikoen for infeksjon. Det anbefales å avstå fra røyking under hele helingsperioden. Begrensning av alkoholinntak kan også være viktig for å fremme helbredelse.
 7. Informasjon om advarselsskilt:
  • Pasienten må være oppmerksom på eventuelle advarselsskilt på infeksjon, for eksempel vedvarende smerte, hevelse, eller uvanlig blødning.
 8. Gradvis gjenopptak av normal aktivitet:
  • Pasienten bør gradvis gjenoppta normale aktiviteter, og unngå intens fysisk anstrengelse i de første dagene etter inngrepet.

Historisk betydning

Tannimplantater har blitt uunnværlige i moderne odontologi, og deres betydning strekker seg langt utover bare estetisk forbedring av smil. Disse avanserte dentalprosedyrene har revolusjonert behandlingen av tapt eller skadet tannmasse, og de tilbyr en rekke fordeler som går utover tradisjonelle proteser.

For det første gir tannimplantater et stabilt fundament for erstatningstenner ved å implantere kunstige røtter direkte i kjevebenet. Denne stabiliteten gir pasienter muligheten til å gjenopprette normal tyggefunksjon og taleevne, som kan være betydningsfullt for ernæring og sosial interaksjon.

Videre forhindrer tannimplantater bortfallet av kjevebenet, som er en vanlig konsekvens av tapt tannmasse. Dette bevarer ansiktets struktur og estetikk, og gir et mer ungdommelig utseende. På et psykologisk nivå gir tannimplantater også en økt følelse av selvtillit og velvære, da de gir pasienter muligheten til å gjenopprette sin naturlige smil og tale uten bekymring.

Alt i alt representerer tannimplantater en banebrytende tilnærming til oral helse, som ikke bare forbedrer funksjonalitet og estetikk, men også gir pasienter muligheten til å nyte en bedre livskvalitet etter tapt tannmasse.