Tannlegeskrekk er noe mange i denne verdenen opplever. Kjenner du på en panikkfølelse når du vet at tannlegetimen nærmer seg? Du skal vite at du ikke er alene.

Hvite Smil har lang erfaring i å behandle pasienter som lider av tannlegeskrekk. Noen venter i årevis mellom hver behandling, selv om moderne tannbehandling kan utføres så godt som smertefritt. Hos Hvite Smil kan du føle deg trygg på at behandlingen går bra, og at du selv er med og bestemmer hva som skal gjøres. I tillegg til vanlig bedøvelse, tilbyr vi beroligende midler.

Tannlege Claus Gamborg Nielsen har i mange år vært medlem i Norsk forening for odontofobi (NOFOBI), som er en interesseorganisasjon for alle med faglig interesse for tannlegeskrekk. Gjennom dette har han tilegnet seg nyttig kunnskap og erfaring på området som kommer deg med tannlegeskrekk til gode. I denne teksten skal vi fortelle deg litt mer om hva tannlegeskrekk er. Kanskje hjelper det til å avskrekke deg litt fra å gå til tannlegen neste gang.

Hva er tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk, et fenomen som berører millioner av mennesker over hele verden, er en frykt som er mye mer omfattende enn de normale nervene kan føle før et rutinemessig tannlegebesøk. For mange er tannlegeskrekk en lammende angst som kan føre til unnvikende atferd og neglisjering av muntlig helse.

Tannlegeskrekk, eller odontofobi, er ikke bare begrenset til barn eller folk med dårlig munnhygiene. Det er en psykologisk reaksjon som kan påvirke alle aldre, uavhengig av hvor godt de tar vare på tennene sine. Denne frykten stikker dypt og kan komme fra flere årsaker, som for eksempel tidligere traumatiske opplevelser eller dårlige historier fra familie og bekjente. I noen tilfeller kan også historier fra media og journalistiske innslag spille en rolle.

I de alvorligste tilfellene innebærer tannlegeskrekk at du helt unngår tannbehandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet, så unngår man å oppsøke tannlege. Noen mennesker med tannlegeskrekk klarer å gå til tannlegen. Dette må da forventes at oppleves som en svært stor påkjenning. Enkelte pasienter er redd for spesielle deler av tannbehandlingen, for eksempel boring, sprøyter, lukt eller lyd.

Andre forteller at de ikke kan skille ut spesielle ting de er redd for – de er redd hele situasjonen. Et fellestrekk er gjerne redsel for å bli utsatt for smertefulle opplevelser som en ikke selv har kontroll over. Det er ikke uvanlig at mennesker med tannlegeskrekk unngår situasjoner der det blir snakk om tannleger eller tannbehandling, eller situasjoner der de står overfor noe som minner dem om tannlegen. Det kan for eksempel være en stor påkjenning for en forelder med tannlegeskrekk å skulle følge barnet sitt til tannlegen.

Historisk sett har tannpleie ikke alltid vært så sofistikert og smertefri som det er i dag. I gamle dager var det begrensede ressurser og teknologier som var tilgjengelige for tannleger, og prosedyrer som trekking av tenner var ofte smertefulle og ubehagelige. Selv om moderne tannbehandling har kommet langt, har arven etter disse tidligere erfaringene fortsatt en innvirkning på dagens tannlegeskrekk.

Hva kommer tannlegeskrekk av?

Det kan være mange årsaker til tannlegeskrekk. Eksempler kan være:

  • Opplevet smerte
  • Mangel på kontroll
  • Andres fortalte erfaringer
  • Skrekkhistorier fra tv og film

Opplevet smerte i barndommen

Mer enn 70 prosent av de som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest fra barndommen. Barn kan være spesielt utsatt for å utvikle tannlegeskrekk, og tidligere erfaringer hos tannlegen kan ha en varig innvirkning på deres forhold til tannhelse. Negative opplevelser i barndommen kan føre til en frykt for tannlegebesøk. Dette kan igjen føre til at mange unnlater å gå til tannlegen.

Det samme gjelder for kontrolltapet: I seg selv kan også dette disponere for tannlegeskrekk, men sannsynligheten for at én slik negativ erfaring skal utvikle seg til tannlegeskrekk, øker drastisk dersom den også har vært smertefull.

Men det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som forteller at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen – de har bare alltid vært redde. Noen kan fortelle om foreldre eller søsken som var redde, andre om medelever som fortalte grufulle historier fra tannlegen. Tannlegeskrekken kan også føye seg inn i et bilde av flere angstlidelser.

Tannlegeskrekk kan føres videre fra generasjon til generasjon gjennom familiehistorier og kulturelle normer. Hvis foreldre eller besteforeldre har hatt dårlige erfaringer hos tannlegen, kan det føre til at barna utvikler en iboende frykt, selv uten å ha opplevd noe traumatisk selv.

Mangel på kontroll

Når man ligger i tannlegestolen er man bokstavelig talt i hendene til en annen person, og dette tapet av kontroll kan utløse angst hos noen. For å håndtere denne følelsen, er det viktig for tannleger å etablere tillit og kommunisere tydelig med pasienten for å dempe frykten.

Selv om innholdet i erfaringene kan variere, har de ofte to ting til felles: smerte eller stort ubehag, samt følelsen av å ikke ha hatt kontroll over situasjonen. Det samme gjelder for kontrolltapet: I seg selv kan også dette disponere for tannlegeskrekk, men sannsynligheten for at én slik negativ erfaring skal utvikle seg til tannlegeskrekk, øker drastisk dersom den også har vært smertefull.

Faktisk er det slik at selv om smertefulle erfaringer i seg selv kan føre til tannlegeskrekk, så øker sannsynligheten for å utvikle problemer drastisk dersom du også føler at du har manglet kontroll.

Andres fortalte erfaringer

Det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som forteller at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen – de har bare alltid vært redde. Noen kan fortelle om foreldre eller søsken som var redde, andre om medelever som fortalte grufulle historier fra tannlegen. Tannlegeskrekken kan også føye seg inn i et bilde av flere angstlidelser.

Skrekkhistorier fra tv og film

Vi har sett det mange ganger på tv. En pasient som sitter i tannlegestolen og en halvgal tannlege som skal til å sette en lang og grufull sprøyte. En angstfull pasient som gruer seg til hva som skal skje. Kanskje et venterom der en pasient forlater værelset med hånden mot kjeven, og betydelige prateproblemer og tydelige smerter. Eller kanskje en samtale mellom to personer der den ene har fått trukket en visdomstann og ikke kan verken spise eller drikke. Det er flere eksempler på tilfeller der media gjennom tv-serier og filmer har brukt en tannlege til å fremprovosere frykt eller latter. Denne formen for mediepåvirkning kan legge til rette for en fordomsfull oppfatning av tannleger og forsterke frykten for å oppsøke tannhelsehjelp

Hvor vanlig er det?

Tannlegeskrekk er relativt vanlig. Undersøkelser viser at 5 til 10 prosent av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst. Det betyr at det finnes 70.000-100.000 mennesker her i landet som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst. Du er med andre ord ikke alene.

Ofte vekkes gamle, vonde minner til live. Til sammen skaper dette et stort ubehag, som du helst vil slippe unna. Resultatet kan være at tannbehandlingen blir utsatt, eller at den blir unngått helt. Jo nærmere tannlegetimen du kommer, dess verre blir angsten.

Hvordan gir angsten seg utslag?

Psykologisk sett kan tannlegeskrekk manifestere seg på ulike måter. Et fellestrekk er at angsten melder seg enten når du blir direkte utsatt for noe som har med tannbehandling å gjøre (for eksempel lukt, lyd, bilder), eller når du står overfor noe som kan minne om tannlegen.

  • For mange vil det for eksempel være en påkjenning å lese denne teksten. På samme måte kan en innkalling til undersøkelse fremkalle sterk frykt.
  • Enkelte kan oppleve kroppslige reaksjoner (for eksempel svette hender, hjertebank, pustebesvær) og som katastrofetanker. Tankene er ofte mer eller mindre klare forestillinger om alt det forferdelige som kan skje hos tannlegen.
  • Enkelte kan utvikle en unngåelsesatferd der de bevisst unngår å søke tannbehandling selv når de vet at de trenger det. Denne adferden kan føre til alvorlige konsekvenser for tannhelsen, med problemer som forverres over tid.
  • Et typisk trekk kan være at angsten blir verre jo nærmere tannlegetimen du kommer. Å sove dårlig lang tid i forveien er normalt. Dette kan igjen føre til at mange vurderer om de i det hele tatt skal møte opp til timen.

Konsekvenser – ignorert tannhelse og potensielle komplikasjoner

En av de mest alvorlige konsekvensene av tannlegeskrekk er unnlatelse av å søke nødvendig tannbehandling. Mange mennesker med tannlegeskrekk utsetter eller unngår helt å gå til tannlegen, selv når de opplever smerte eller andre symptomer på tannproblemer. Dette kan føre til at små problemer som i utgangspunktet enkelt kan behandles utvikler seg til mer alvorlige tilstander som krever omfattende og kostbar behandling.

I tillegg til fysiske komplikasjoner kan tannlegeskrekk også påvirke den generelle livskvaliteten til en person. Frykten kan føre til sosial isolasjon, redusert selvtillit og til og med påvirke arbeidsprestasjoner og mellommenneskelige relasjoner. Det er derfor avgjørende å adressere tannlegeskrekk tidlig for å forhindre at den får alvorlige konsekvenser.

Den onde sirkel

Tannlegeskrekken gjør ofte at du kommer inn i en ond sirkel. Fordi du er så redd, unngår du tannbehandling, noe som igjen fører til dårligere tenner og et stort behandlingsbehov. Ikke sjelden medfører dette smerter og problemer med tygging. Mennesker med tannlegeskrekk har som oftest meget god innsikt i sin egen situasjon, og de skammer seg gjerne over den.

Men tannlegeskrekken, eller angsten, blir sjelden mindre av at du er oppmerksom på ditt eget nederlag. Når du har unngått tannlegebehandling lenge, er det vanlig at du også blir redd for å høre de dårlige nyhetene – spesielt hvor mange hull man har, hva som må gjøres, og hvor mye det koster. På denne måten blir mange fanget i en ond sirkel.

Tannlegeskrekk og moderne tannbehandling nå og da – en verden av forskjell

Moderne tannbehandling har gjennomgått en revolusjon de siste tiårene, med fokus på smertefrihet og pasientkomfort. Teknologiske fremskritt som bedøvelsesmidler, laserterapi og digitale avbildningsteknikker har bidratt til å redusere smerte og forbedre nøyaktigheten i diagnostikk og behandling. Tannleger har også endret sin tilnærming ved å fokusere mer på pasientens opplevelse og velvære. På tross av disse positive endringene er tannlegeskrekk fortsatt utbredt, og det er viktig å erkjenne at en individuell tilnærming er nødvendig for å kunne håndtere denne frykten. Ingen individer er like, og ulike personer reagerer ulikt på tannlegenes håndtering av følelsen. Noen mennesker kan ha behov for ekstra støtte og forståelse for å overvinne tannlegeskrekken, mens andre kan dra nytte av for eksempel atferdsterapi for å endre tankesett.

Hva kan gjøres?

Tannlegeskrekk kan behandles. Felles for de virksomme behandlingene er at du på en kontrollert måte får hjelp til å utsette deg for de situasjonene du frykter. Tannlegen, eventuelt i samarbeid med psykolog, lager en plan for hvordan dette skal foregå. En vanlig tannbehandling brytes opp i små biter, eller «trappetrinn», som skal beherskes før du går videre.

God behandling vektlegger at pasienten skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at du skal kunne gå til vanlig tannlege og mestre vanlig tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 2-3 behandlingstimer.

For de som ikke ønsker å gå igjennom et slikt program, og for de som ikke tror at det vil være tilstrekkelig til å overkomme angsten, kan vi tilby beroligende medikamenter i forkant av hver behandling.

Andre behandlingsalternativer

I mange tilfeller er årsaken til tannlegeskrekk dårlig erfaring fra tidligere, gjerne forbundet med smerte. Frykten for tannleger manifisterer seg dermed som en manglende generell tillit. Ikke til den enkelte tannlege, men til at det å gå til tannlege generelt ikke er en hyggelig affære. I slike tilfeller kan det være viktig å få gjenopprettet tilliten. Det er flere måter å oppnå dette på. Åpen kommunikasjon, grundig forklaring av prosedyrer og evnen til å respektere pasientens grenser er blant disse.

For noen kan det også være nyttig å søke støtte fra en psykolog eller terapeut som spesialiserer seg på angstbehandling. Kognitiv atferdsterapi og avslapningsteknikker kan hjelpe pasienter med å endre negative tankemønstre og redusere angstnivået knyttet til tannlegebesøk.

Kan de pårørende gjøre noe?

Kunnskap om hva tannlegeskrekk innebærer, er det første steget til god hjelp. Husk: Den som lider av dette, vet selv utmerket godt at han eller hun burde gå til tannlegen. Hjelp til å ta kontakt med en tannlege som kan og vil behandle tannlegeskrekk, kan være det som skal til for å kunne bryte den vonde sirkelen. Det er ikke uvanlig at den første kontakten etter mange års unngåelse av tannbehandling, tas av en nær slektning eller venn. Det er viktig å gi støtte og oppmuntring til å gjøre noe med tilstanden, uten å legge sten til byrden ved å bebreide.