Snorking er et vanlig fenomen som kan påvirke enkeltpersoner av alle aldre og kjønn. Les videre for å lære mer om snorking.

Hvem har ikke opplevd å sove ved siden av en person som snorker så høyt at hele huset våkner, og veggene dirrer? Men hva er egentlig snorking?Snorking er en lyd som oppstår når luften beveger seg gjennom de trange delene av halsen og får vevet til å vibrere under søvn. Denne vibrasjonen lager den karakteristiske lyden som folk ofte forbinder med snorking.

Snorking er vanlig, og mange mennesker opplever det fra tid til annen. Noen ganger kan snorking være helt ufarlig, men det kan også være irriterende for personen som snorker og for de som deler soverommet. I noen tilfeller kan snorking imidlertid være et tegn på underliggende problemer, som obstruktiv søvnapné, der luftveiene blokkeres helt i korte perioder under søvn.

Les mer om obstruktiv søvnapné (OSA) her (link)

Er snorking farlig?

Generelt sett er snorking vanligvis ufarlig, og mange mennesker opplever det fra tid til annen. Snorking oppstår når luftstrømmen møter hindringer i de myke vevsdeler i halsen og munnen, og dette skaper vibrasjoner og lyder. Årsakene til snorking kan variere, og det er flere faktorer som kan påvirke det, inkludert overvekt, røyking, alkoholforbruk, og søvnposisjon.

Imidlertid kan snorking i noen tilfeller være et tegn på underliggende helseproblemer, spesielt hvis det er ledsaget av symptomer som søvnapné. Obstruktiv søvnapné (OSA) er en tilstand der luftveiene blokkeres periodisk under søvn, og det kan ha mer alvorlige konsekvenser for helsen, inkludert økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Hvis snorking forårsaker alvorlige problemer som søvnforstyrrelser, overdreven tretthet på dagen, eller pusteproblemer, er det viktig å søke råd fra en lege eller en søvnspesialist. De kan hjelpe med å identifisere årsakene til snorkingen og gi passende behandling eller anbefalinger for å forbedre søvnkvaliteten og redusere risikoen for eventuelle underliggende helseproblemer.

Hva er forskjellen mellom snorking og søvnapné?

Den store forskjellen mellom snorking og søvnapné er at snorking i all hovedsak er en lyd som oppstår når luft passerer innsnevringene i halsen under søvn.

Søvnapné er en mer alvorlig tilstand der som kjennetegnes av gjentatte episoder der pusten stopper eller blir betydelig redusert i løpet av søvn. Dette kan føre til at personen våkner opp flere ganger om natten.

Noen tips til å forhindre snorking

Å forhindre eller redusere snorking kan være mulig ved å implementere noen enkle livsstilsendringer og tiltak. Her er noen tips som kan bidra til å redusere snorking:

 1. Oppretthold en sunn vekt: Overvekt, spesielt rundt halsområdet, kan øke risikoen for å snorke. Å opprettholde en sunn vekt gjennom regelmessig mosjon og balansert kosthold kan bidra til å redusere snorking.
 2. Unngå alkohol og røyking: Alkohol og røyking kan slappe av musklene i halsen og bidra til å skape forhold som øker sjansen for snorking. Å begrense eller unngå disse kan hjelpe.
 3. Unngå å sove på ryggen: Å sove på ryggen kan føre til at tungen og den myke ganen faller bakover, blokkerer luftveiene og øker risikoen for å snorke. Prøv å sove på siden for å redusere denne muligheten.
 4. Hold luftveiene åpne: Bruk av ekstra puter eller justering av sovestillingen kan bidra til å holde luftveiene åpne. Dette kan noen ganger være spesielt nyttig for de som snorker sporadisk.
 5. Oppretthold en regelmessig søvnplan: Å ha en stabil søvnplan kan bidra til å redusere tretthet og unngå for mye avslapning av musklene, som kan være en snorkingstrigger.
 6. Vurder å bruke en anti-snorkesprøyte eller munnstykke: Det finnes produkter på markedet, som anti-snorkesprayer eller munnstykker, som hevdes å kunne hjelpe med å redusere snorking. Det er viktig å konsultere med helsepersonell før du bruker slike produkter.
 7. Oppsøk lege ved vedvarende snorking: Hvis snorking vedvarer eller forårsaker betydelige problemer, bør du søke råd fra en lege eller en søvnspesialist. De kan evaluere årsakene til snorkingen og gi ytterligere anbefalinger eller behandlinger basert på individuelle behov.

Det er viktig å merke seg at effektiviteten av disse tiltakene kan variere fra person til person, og den beste tilnærmingen kan avhenge av årsakene til snorkingen. Hvis snorking er bekymringsfull eller vedvarende, er profesjonell veiledning viktig for å identifisere og behandle eventuelle underliggende problemer.

Andre underliggende årsaker til snorking

Overbitt eller en spesielt liten underkjeve kan også lede til snorking og OSA, da tungen blir for stor i forhold til den plassen som er til rådighet. En svært lang, bløt gane kan snevre inn svelget. Redusert luftstrøm gjennom nesen, for eksempel på grunn av skjev neseskillevegg, kan føre til stort undertrykk når man puster inn. De bløte delene i svelget klapper derfor lettere sammen og kan medføre vibrasjoner i ganen. Dette er en av forklaringene til at man snorker mer når man er forkjølet og tett i nesen.

Nesepolypper, neseallergi og svulster i nesen kan også begrense luftstrømmen gjennom nesen. Overvekt kan medføre at fettvev trykker på de øvre luftveier, som derfor blir trangere.

Snorkere er ofte ensomme, men de er ikke alene. Ca. 60 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner snorker ved 60-års-alder. Ved 30-års-alder er andelen ca. 10 prosent for menn og 5 prosent for kvinner. Snorking kan virke forstyrrende for ektefelle eller samboer, som ofte holdes våken av lyden.

Er snorking hos barn normalt?

Snorking hos barn kan være vanlig og ofte ufarlig. Det kan skyldes trange luftveier, forkjølelse eller allergier. Noen barn snorker når de har en tett nese. Vanligvis er dette ikke bekymringsfullt. Men, hvis snorkingen blir høyt, vedvarende eller påvirker barnets søvn eller pust, kan det være lurt å konsultere en lege. Noen ganger kan det være relatert til store mandler eller andre problemer som krever oppmerksomhet. Legen kan gi råd og avgjøre om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser.

Kan det behandles med medisiner?

Snorking blir vanligvis ikke behandlet med medisiner, da det ofte er relatert til fysiske forhold i luftveiene. Imidlertid kan det være situasjoner der leger foreskriver medisiner for å håndtere underliggende årsaker til snorking, spesielt hvis det er knyttet til betennelser eller allergier.

For eksempel kan antihistaminer eller nese-kortikosteroider bli anbefalt hvis allergier eller nesetetthet bidrar til snorking. Disse medisinene kan bidra til å redusere hevelse og forbedre luftstrømmen gjennom nesen.

I tilfeller der snorking er relatert til søvnapné, kan legen foreskrive en behandling som kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP). Dette alternativet er godt utredet litt lenger opp i artikkelen.

Det er viktig å understreke at medisinering kun bør brukes under veiledning av en lege, og behandlingsvalg vil avhenge av den spesifikke årsaken til snorkingen. Hvis snorking forårsaker bekymring, bør et kvalifisert helsepersonell bli konsultert for en grundig evaluering og passende behandlingsplan.

Når bør man oppsøke lege?

Hvis snorking er plagsom, vedvarende, eller ledsages av andre symptomer som tretthet på dagtid, hodepine, eller pusteproblemer, bør man oppsøke lege for en grundig vurdering. Dette kan være spesielt viktig hvis det er mistanke om søvnapné.

Husk at individuelle forhold kan variere, og det er alltid lurt å konsultere med helsepersonell for personlig rådgivning basert på spesifikke symptomer og forhold.

Behandling med snorkeskinne

Snorkeskinnebehandling mot søvnapné og snorking er anerkjent og veldokumentert. Den blir foretrukket ved behandling av mild til moderat søvnapné og sosial snorking i de fleste land. 

Som regel lager vi en Somnodent-skinne, som etter vår mening er den mest brukervennlige og holdbare snorkeskinne-løsningen på markedet. Vi ser det også som en fordel at den ikke holder kjevene låst, slik tilfellet er med de fleste andre snorkeskinner. Med Somnodent-skinnen er det mulig å ”komme løs”, slik at du ikke må ta ut din snorkeskinne for å snakke eller drikke hvis du våkner om natten.

Somnodent-skinnen er spesialtilpasset hver enkelt pasient og er den best dokumenterte i verden. Dens effektivitet i behandling av snorking og søvnapné er belyst i mange vitenskapelige studier.

Vi har siden januar 2006 behandlet mange pasienter med snorkeskinne. Snorke/søvnapne behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger på sykehus.

Vi samarbeider med flere øre-nese-hals-avdelinger og søvnsentre, blant andre Aleris-klinikken, Buskerud Sentralsykehus, Sykehuset i Vestfold med flere. Sammen tilbyr vi en profesjonell behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor dette feltet. Tannlege Claus Gamborg Nielsen er medlem i European Academy of Dental Sleep Medicine (www.eadsm.org ), og har deltatt på flere kurs og konferanser i deres regi. Accrediation eksamen ble avholdt og bestått i Antwerpen i november 2013.

Garanti

Vi er såpass sikre på at du blir fornøyd med din skinne at vi tilbyr en fornøyd-garanti. Dersom du ikke er fornøyd, betaler vi tilbake pengene du har betalt for skinnen innenfor 2 måneder fra utleveringstidspunktet.

Vanlige spørsmål om snorkeskinne

Hvem kan med fordel behandles med en snorkeskinne?

 • Vanlige snorkere.
 • UARS (upper airway respiratory syndrom).
 • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné.
 • AHI (Apné- Hypopné index) <25, BMI (Body- Mass Index) <30.
 • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der det har mislykkes med å bruke en CPAP.
 • Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP).

Hvordan lages en snorkeskinne?

Tannlegen tar et avtrykk av over – og underkjevetennene. Avtrykket sendes til en tanntekniker som lager skinnen. Den blir siden individuelt tilpasset etter graden av snorking og søvnapné. Oppfølging og etterkontroll skjer hos tannlegen og eventuelt på et søvnsenter.

Forutsetninger og begrensninger for bruk av snorkeskinne

 • Pasienten må kunne skyve underkjeven frem mer enn 5 millimeter.
 • Pasienten må kunne åpne munnen mer enn 25 millimeter.
 • Pasienter som har mindre enn 8 tenner per kjeve, eller som har hel protese, kan ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som lider av myofacial dysfunction, kjeveleddsatropi eller fremskreden periodontitt, bør ikke bruke snorkeskinne.
 • Pasienter som har epilepsi, eller som lider av kronisk bronkitt og derfor hoster mye, kan ikke bruke snorkeskinne.

Vanlige bivirkninger

 • Økt spyttproduksjon.
 • Temporært ubehag fra tenner og kjeveledd. Pasienten føler ofte at bittet ikke stemmer helt de første minuttene om morgenen etter bruk om natten. Erfaring viser at ca. 10 prosent vil oppleve smerter fra kjeve og kjeveledd. Disse smertene forsvinner vanligvis etter hvert, eller når du slutter å bruke skinnen.

Uvanlige bivirkninger

 • Stort ubehag fra kjevemuskler og kjeveledd.
 • Permanent forandring av bittet etter lang tids bruk.
 • Kroner og broer som løsner (svært uvanlig).

Vi understreker at det er svært få pasienter som føler ubehag ved bruk av snorkeskinne. De aller fleste vil ikke ha noen som helst problemer med å bruke skinnen.

Tanngnissing (bruxism) vs. søvnapné

Det forekommer en sterk sammenheng mellom tanngnissing (bruxism) og søvnapné. Ønsker du å vite mer om dette?  Les Claus Gamborg Nielsens artikkel i Somnus_1-09, 2009 per side 10.

Presseomtaler

Artikkel i Byavisa (pdf), mars 2015: Ny søvn på skinner Artikkel i Drammens Tidende den 14 april, 2010: Bli snorkefri over natta