Gå til innholdet

Søvnapnè

Obstruktiv søvnapnè

Obstruktiv søvnapné (OSA) oppstår når luftveiene kollapser helt i svelget og du ikke får oksygen til lungene. Jo mer du forsøker å puste, jo mer blokkeres luftveiene. Denne obstruksjonen vedvarer til du blir vekket av hjernen, som mangler oksygen. Ubevisst vil du da lukke kjeven, slik at tunge og svelg igjen inntar normal posisjon. Denne syklusen hvor du sovner, underkjeven åpnes, tunge og svelg blokkerer luftveiene og du våkner ubevisst med et gisp for så å falle tilbake til søvn, kan skje en gang per minutt eller oftere i alvorlige tilfeller.

 

obstruktiv_sovnapne

Når svelget er blokkert, får pasienten for lite oksygen til hjernen. Resultatet er hyppige oppvåkninger, som sammen med oksygenmangelen kan gi alvorlige helseproblemer:

 • kronisk tretthet
 • depresjon
 • morgenhodepine
 • høyt blodtrykk
 • slag
 • impotens
 • diabetes
 • hjerte- karlidelser
 • overvekt
 • autoimmune sykdommer ( gikt,leddgikt,mage-/tarmproblemer )
 • fibromyalgi
 • alzheimer
 • for tidlig død

Lider du av søvnapné, bør du få stilt en diagnose snarest mulig slik at tilstanden kan behandles. Hos Hvite Smil kan du få foretatt en søvnregistrering så vi får kartlagt ditt søvnmønster. Når diagnosen er stilt, er det viktig at du får et individuelt tilpasset behandlingsprogram.

 

snorkehodepine

 

Behandlingsmuligheter

Egne tiltak mot søvnapné

Pasienter som lider av søvnapné, kan i mange tilfeller ha nytte av å gjøre en egeninnstas. Gode søvnvaner er viktig. Mosjon og tap av vekt er andre gode tiltak, siden overvekt gjør deg mer utsatt for snorking og søvnapné.

 

Oralt apparatur

oralt_apparaturOrale apparaturer brukes om natten. De skyver som oftest underkjeven frem for å oppnå en større åpning i luftpassasjen, slik at luften kan passere lettere gjennom svelget. Forutsatt at pasienten kan bruke et oralt apparatur, kan dette gi meget gode resultater. Snorking kan reduseres som et sosialt problem, og selv alvorlig grad av søvnapné kan forbedres. Et oralt apparatur kan brukes som behandlingsform alene eller i kombinasjon med andre tiltak som for eksempel en forbedring av pasientens generelle helse, vektkontroll, pustemaske eller operasjon.

Orale apparaturer virker på mange måter:

 • skyver frem underkjeven, tungen, den bløte ganen og uvula
 • stabiliserer av underkjeven og tungen
 • øker tungens muskeltonus

 

Fornøyd Garanti

Vi føler oss så sikre på at du skal bli fornøyd med din Apnèskinne/snorkeskinne at vi tilbyr deg pengene tilbake innen 2 måneder hvis dette ikke er tilfellet.

 

Flex

 

Vi har siden januar 2006 behandlet mange pasienter med Søvnapnèskinne. Søvnapnè behandlingen har vist seg å fungere svært godt, og vi får nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra pasientene, noe som også bekreftes av mange objektive målinger på sykehus.

Vi samarbeider med flere øre-nese-hals-avdelinger og søvnsentre, blant andre Alerisklinikken, Buskerud Sentralsykehus, Sykehuset i Vestfold mf. Sammen tilbyr vi en profesjonell behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor dette feltet. Tannlege Claus Gamborg Nielsen er medlem i European Academy of Dental Sleep Medicine (www.eadsm.org), og har deltatt på flere kurs og konferanser i deres regi. Accrediation eksamen ble avholdt og bestått i Antwerpen i November 2013.

Han var en av de første som tok i bruk denne behandlingsformen i Norge.

 

Pustemaske (CPAP)

pustemaskePustemaske, eller Continuos Positive Airway Pressure (CPAP), benyttes til å skape et overtrykk ved innpust for å holde luftveiene åpne.

Pustemasker er også virkningsfulle ved alvorlige grader av søvnapné, og blir i slike tilfeller foretrukket. Ulempen er at pasienten ofte opplever pustemasken som ubekvem, med den konsekvens at utstyret ikke blir benyttet. Da kan en søvnapnèskinne være et godt alternativ.

Definisjon Apnèa : Fullstendig pustestans i mer enn 10 sekunder.

 

Hypopnea

Karakteriseres av en begrensning av pustingen eller luftstrømmen på minimum 30% i minst 10 sekunder, og med minimum 3% desaturasjon.

 

Sentral søvnapné

Ved sentral søvnapné oppstår ikke pustestoppene på grunn av at luftveiene blokkeres, men av at signalene mellom hjernens åndedrettssentrum og musklene som styrer åndedrettet ikke fungerer som de skal.

Sentral søvnapné sees oftest hos eldre mennesker, ved hjertesvikt eller etter et slag, og har sammenheng med skader i hjernen eller nervebanene.

Typer: Cheyne- Stokes (CSR ) : Kjennetegnes av crescendo-/decrescendo pustemønster, Idiopatisk, Høyde(Altitud) relatert, Narkotika indusert

Definisjon: Fullstendig pustestans i mer enn 10 sekunder, i tillegg fravær av pustebevegelse

 

Mixed apné

Blanding mellom sentral og obstruktiv apné. Begynner oftest som en sentral apnè og overgår siden i en obstruktiv apnè.