Det har i de siste 30 år skjedd store forandringer når det gjelder de eldre sin tannhelse. Folk beholder i alt større grad sine egne tenner når de kommer opp i åra. Tidligere så var det vanlig at mange eldre fikk tannproteser som erstatning for tapte tenner. Noen fikk det også i relativt ung alder. Dette har endret seg kraftig.

I dag beholder de fleste sine egne tenner, som oftest med forskjellige typer av restaureringer som fyllinger, kroner og broer. Mange har også erstatninger med tannimplantater. Det å stelle sine tenner med et godt renhold har vist seg å være veldig viktig bla for å forhindre spredning av bakterier fra munnhulen til andre deler av kroppen via blodomløpet. Man vet at munnhulebakterier ofte ses i kranskar i hjertet i forbindelse med hjerteinfarkt. Pasienter som har hatt hjerneslag kan ofte få redusert hosterefleks slik at bakteriebelegg kommer ned i luftveiene, dermed kan det oppstå lungebetennelse.

Old couple in a park. Grandparents embracing. Woman in a blue shirt.

Det å ha sine egne tenner å kunne tygge maten ordentlig er noe de fleste eldre setter veldig stor pris på. Det finnes alltid en løsning for rehabilitering dersom tennene er gått tapt. Vi hos Hvite Smil ønsker å ta hånd om de eldre sine tenner. Vi tilbyr halv pris for første konsultasjon for alle pensjonister.

Ring oss for å høre mer om dine muligheter.

Tlf. 32 83 38 72